พบ 6 รายการประกาศ������������������ ��������������������� ���������������������������